Natten är här

EPUB EBook by Eyvind Johnson

EBook Description

Mellan de två download; krigen var Eyvind Johnson en av våra mest internationella författare som i långa perioder bodde i Tyskland, Frankrike, Schweiz. Natten är här EPUB EBook

"Natten är här" är en samling impressioner från mellankrigs- EPUBEuropa strax före Hitlers maktövertagande: glimtar från höstliga förstäder till Paris, där det lilla livet går vidare, knappt märkt av krigets ångestår, från hyreshus i Berlin-Steglitz där några vinddrivna öden fått en tillflykt, minnen från det sotiga Ruhr och svenska ungdomssomrar.

Det är ögonblicksrapporter av stor klarhet och exakthet som direkt förmedlar trettiotals-Europas stämningar av vanmalt och väntan inför den nya katastrofen.

I några noveller rör sig Eyvind Johnson i den klassiska föreställningsvärld som han skildrar i "Strändernas svall". Like this book? Read online this: Johnson on Shakespeare, Understanding Social Exclusion.

Natten är här EPUB download

Select filetype to download Natten är här: