Budaya Ilmu

EPUB EBook by Wan Mohd Nor Wan Daud

EBook Description

Buku ini merupakan edisi kedua karya yang pernah diterbitkan Dewan Bahasa dan Pustaka pada 1991 dan diulang cetak sebanyak tiga kali. Budaya Ilmu EPUB EBook Edisi ini mengandungi dua bab baru. Kekeliruan dalam usaha memartabatkan budaya ilmu untuk mencetus keghairahan mencari ilmu dan membina diri insan, masyarakat dan tamadun, boleh menyebabkan kejayaan jitu gagal tercapai: ia tersekat di tahap superficial, atau bersifat duniawi, kerana kurang mengambil kira unsur lain seperti akhlak dan keadilan, walhal dalam Islam, ilmu dan iman berkait rapat. Prof. Wan Mohd. Nor Wan Daud mengupas konsep budaya ilmu, serta menjelaskan takrif dinamik berkaitan fahaman Islamisasi ilmu- EPUBilmu semasa - bermula dengan menyorot pelbagai bangsa dan tamadun, lalu membicarakan ciri yang boleh diteladani dan pertalian antara jatuh bangun sesuatu kaum dengan budaya ilmunya. Keperluan dan aspek praktikal dalam memupuk budaya ilmu dan satu contoh institusi yang menjelmakan gagasan budaya ilmu turut dibincangkan. Like this book? Read online this: Aku Dalam Budaya, Adat Budaya Batak dan Kekristenan.

Budaya Ilmu EPUB download

Select filetype to download Budaya Ilmu: