ده فرمان

EPUB EBook by Krzysztof Kieślowski

EBook Description

ك download; ريشتف كيشلوفسكي (فيلم‌ساز لهستاني1941- EPUB1996)، پيش از نگارش و ساختن ده گانه‌ي(ده فرمان) «با همكاري فيلم‌نامه‌ نويس همكارش: كريشتف پيسيويچ» در سال 1988، هفت فيلم بلند داستاني را در كارنامه‌ي خود، به شرح زير دارد
پرسنل(1975
زخم(1976
آرامش(1976
آماتور(1979
شانس كور(1981
روز كوتاه كوري(1981
بي‌پايان(1984

ده‌ گانه‌ي (ده فرمان) بر اساس ده فرمان مقدس حضرت موسي(ص) و با برداشتي آزد از اين فرامين و براي تلويزيون لهستان ساخته شد

اين ده فرمان مقدس بر اين اساس است
فرمان اول: من خدا هستم؛ پروردگار شما
فرمان دوم:خدايان ديگر را عبادت نكنيد
فرمان سوم: روز سبت را ياد كنيد
فرمان چهارم: به پدر و مادر خود احترام بگذاريد
فرمان پنجم: قتل نكنيد
فرمان ششم: زنا نكنيد
فرمان هفتم: دزدي نكنيد
فرمان هشتم: نام خداي خود را به دروغ نبريد
فرمان نهم: بر همسايه خود دروغ نبنديد
فرمان دهم: بر اموال همسايه‌ي خود طمع ورزي نكنيد

كه البته بعدها با تدوين و اضافه نمودن چند سكانس ديگر، اپيزود پنجم و اپيزود ششم از اين ده‌گانه هر يك تبديل به نسخه‌اي سينمايي به نام (فيلمي كوتاه درباره‌ي كشتن) و (فيلمي كوتاه درباه‌ي عشق) گرديدند

لينك هر دو اين فيلم را به ترتيب در پايين مي‌گذارم
http://www. ده فرمان EPUB EBookimdb.com/title/tt0095468/

http://www.imdb.com/title/tt0095467/
Like this book? Read online this: مذكرات عربجي - الأسطي حنفي أبو محمود, پرده نئی، فیلم‌نامه.

ده فرمان EPUB download

Select filetype to download ده فرمان: