اورازان

EPUB EBook by جلال آل‌احمد

EBook Description

ا download; ولن که کتاب خوش دستی بود که هم کم حجم بود هم نسبتا روان نوشته شده بود. اورازان EPUB EBookبعدشم که کلن خواندن در مورد یه روستا اونم تو سالای دهه سی برام جالب بود.مثلن اینکه تو زندگی هایی رو می دیدی که کلش توی یه جغرافیای نهایتا صد کلیومتری با چندتا واقعه مهم مث عروسی و بچه دارشدن و...میگذره و ته دنیا دیگه مازندرونه مثلن. گله شونو می چرونن آردشونو آسیاب می کنن،نمازشونو می خونن و با مقادیری دعوا و آشتی و بدبیاری و...زندگی تموم میشه میره.ولی دو تا نکته هم هس که اولن سختی زندگی روستایی از توصیفای این کتاب کاملن مشخصه و دومن که کاش جلال فقط جای یه روایت صرف توصیفی کمی هم ماجرا قاطی اش میکرد.یکم خشک بود متن کتاب.. Like this book? Read online this: خانوادۀ تیبو | جلدِ سوّم از دورۀ چهارجلدی, زهر البساتين من مواقف العلماء والربانيين - &#.

اورازان EPUB download

Select filetype to download اورازان: