حقایق درباره‌ی لیلا دختر ادریس

EPUB EBook by بهرام بیضایی

EBook Description

س download; راج: نه،نه. حقایق درباره‌ی لیلا دختر ادریس EPUB EBook.. این بدتره. شما نابودم می‌کنید.اگر شما رو نبینم دیوانه می‌شم.
لیلا: از دستتون داره خون میاد!
سراج:جوهرقرمز برگشت روی میز! خیال می‌کنید تقصیر منه؟ ما نباید اشتباه پدرهامونو تکرار کنیم. اون هم تو این دنیایی که هرلحظه ممکنه منفجر بشه. خوشحالید که منو دیوونه‌ی خودتون کردید؟
لیلا: من همچین منظوری نداشتم.
سراج: هیچکس منظوری نداره.ولی نتیجه‌ش بچه‌ها هستند. تنها و نگران.بدون اینکه حتی دنیا رو به این شکل انتخاب کرده باشند... Like this book? Read online this: پژوهشی در اساطیر ایران / پاره ی نخست و دویم, خانوادۀ تیبو | جلدِ سوّم از دورۀ چهارجلدی.

حقایق درباره‌ی لیلا دختر ادریس EPUB download

Select filetype to download حقایق درباره‌ی لیلا دختر ادریس: