گریه‌های امپراتور

EPUB EBook by فاضل نظری

EBook Description

ب download; ی قرار تو ام و در دل تنگم گله هاست
آه، بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در اب
در دلم هستی و بین من وتو فاصله هاست

اسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد
بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست
——————————————————- EPUB

به نسیمی همه ی راه به هم میریزد
کی دل سنگ تورا آه به هم میریزد؟

سنگ در برکه می اندازم و میپندارم
به همین سنگ زدن ماه به هم میریزد

عشق بر شانه ی هم چیدن چندین سنگ است
گاه می ماند و ناگاه به هم میریزد

آنچه را عقل به یک عمر به دست اوردست
دل به یک لحظه ی کوتاه به هم میریزد

آه یک روز همین آه تو را می گیرد
گاه یک کوه به یک کاه به هم میریزد
———————————————————

نه اینکه فکر کنی مرحم احتیاج نداشت
که زخم های خون دل من علاج نداشت
———————————————————

من رستم و سهراب تو! این جنگ چه جنگی است
گر زخم زنم حسرت و گر زخم خورم ننگ


Like this book? Read online this: سفر طولانی پیرمردی با سرفه های خشک وپیاپی و &, بوف تنهایی من-گفتارهای کوتاه صادق هدایت.

گریه‌های امپراتور EPUB download

Select filetype to download گریه‌های امپراتور: